Verantwoord ondernemen

Internal Hero Banner Image

Verantwoordondernemen

We hanteren maatschappelijk verantwoorde bedrijfspraktijken, herzien ons beleid regelmatig en leggen de lat voor onszelf en onze handelspartners hoog als het gaat om ethische en milieunormen

Onze relatie met leveranciers

We koesteren de relatie met onze leveranciers, gebaseerd op eerlijkheid en vertrouwen.

Onze gedragscode voor leveranciers schetst onze verwachtingen ten aanzien van werkuren, veiligheid op de werkvloer, salarissen en arbeidsvoorwaarden. We voeren audits uit om onze leveranciers te controleren. We geven trainingen zodat ze onze verwachtingen begrijpen en processen kunnen verbeteren of ontwikkelen om eraan te voldoen.

Door onze gedragscode voor leveranciers te ondertekenen, verklaren leveranciers zich te houden aan het volgende:

  • Geen kinder- of dwangarbeid
  • De rechten van werknemers beschermen ten aanzien van salarissen, werkuren en vrijheid van vereniging
  • Geen intimidatie, misbruik of discriminatie
  • Naleving van gezondheids- en veiligheidsvoorschriften in de werkomgeving
  • Naleving van alle toepasselijke milieuwetten en -voorschriften

Verantwoord inkopen

We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat producten die we inkopen voldoen aan alle geldende wetten en regels. Als we een product in onze winkels vinden dat hier niet aan voldoet, zorgen we ervoor dat dit onmiddellijk wordt verwijderd.

We verkopen geen bont

Sinds 2003 heeft TK Maxx naar ons beste weten geen echt bont meer verkocht. Daarnaast verkopen we naar ons beste weten geen producten met angora.

Veren en dons

We blijven ons inzetten, ten aanzien van merken die artikelen produceren die veren en dons bevatten, voor een beleid dat levend plukken of dwangvoeding afwijst en eisen officieel erkende certificeringen van derden, inclusief of gelijkwaardig aan de RDS, TDS of Downpass.

Fatsoensnormen

Naar ons beste weten verkopen we geen producten waarop aanstootgevende teksten of beelden staan.

Gemeenschappen helpen duurzame handelspraktijken te ontwikkelen

In samenwerking met ruim 4.000 mensen uit lokale gemeenschappen in de afgelegen Rwenzori-regio van West-Oeganda werd in 2011 ons programma voor duurzame handel ontwikkeld.

Doel van het programma is ouders te helpen om hun kinderen in ieder geval de basisschool te laten afmaken.

We doen dit door ouders te ondersteunen hun inkomen te verhogen met de productie en verkoop van koffie, cacao, katoen en ambachtelijke producten.

Een deel van deze producten verkopen we in onze winkels en online in het kader van ons Made to Do Good-assortiment.

Image
TK_Static2ColumnACD_1080px
Image
Info icon

Belangrijke veiligheidsmededeling

Terugroepactie - Miami Carry On Universal Travel Adapter

Terugroepactie - Bop Bop Baby Teethers

Terugroepactie - G Force Travel Adaptor

Schrijf je in voor de nieuwsbrief