Onze verantwoordelijkheden

Wij hebben een integere bedrijfsvoering

Wij vinden het belangrijk om een verantwoordelijk bedrijf te zijn. Wereldwijd hebben we een geweldige geschiedenis van teruggeven en dit vormt tevens het hart van de manier waarop wij zaken doen.

We hebben vier belangrijke afspraken: met de gemeenschappen waar we wonen en werken; met onze huidige en toekomstige partners; met onze verkopers en zakelijke partners in onze supply chain; en met het milieu dat we nog vele generaties lang willen behouden en beschermen.

Milieu

Wij streven naar het verminderen van onze impact op het milieu via energie- en afvalmanagement.

Gemeenschap

Wij willen een blijvende positieve impact bewerkstelligen in de gemeenschappen waarbinnen wij opereren door kwetsbare jongeren te helpen om hun potentiële capaciteiten te ontplooien.

Werkomgeving

Wij werken er hard aan om een aantrekkelijke werkgever te zijn zodat onze getalenteerde werknemers bij ons willen blijven.

Markt

We hebben een strikte gedragscode en controleren de naleving ervan. We bieden klanten een keuze aan ethische koopwaar.