GROTE OPENINGEN: TK Maxx Den Haag en TK Maxx Heerlen

Beleef een unieke shopervaring bij de grote opening van onze nieuwe winkels in Heerlen en Den Haag. Vind de verborgen etiketten en win een van de vele cadeaukaarten ter waarde van 10, 50 of 100 euro. Ga op schattenjacht en vind grote merken, designer items en de nieuwste looks voor jou en je huis tot wel 60% goedkoper dan de adviesprijs. En niet vergeten want weg is is weg…

 

Algemene voorwaarden Label Treasure Hunt Heerlen

VOORWAARDEN.
1.Deze Promotie geldt enkel voor personen van 16 jaar of ouder met een vaste woon- of verblijfplaats plaats in Nederland. Deze Promotie is uitgesloten voor werknemers van TJX Europe of een van haar groepsvennootschappen en enig ander persoon verbonden aan deze Promotie. 2. Deelname. Bezoek de TK Maxx winkel op het volgende adres: Bongerd 4 te Heerlen en vindt een promotioneel label dat in of rondom de Winkel is verstopt. Breng het promotioneel label vervolgens naar een TK Maxx merkambassadeur om dit label in te wisselen voor de daarbij behorende TK Maxx cadeaukaart. 3. Voorafgaande aankoop bij TK Maxx is niet vereist om het label in te wisselen voor de daarbij behorende TK Maxx cadeaukaart. 4. Promotionele periode. De promotionele labels kunnen enkel op 27.10.2016 worden ingewisseld voor een TK Maxx cadeaukaart. 5. Prijzen. (i) 59 x €10, (ii) 10 x €50 en (iii) 5 x €100 TK Maxx cadeaukaarten. 6. Per persoon kan maximaal één (1) Prijs worden verzilverd. 7. Op de TK Maxx cadeaukaart zijn de daarbij behorende voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op www.tkmaxx.nl of vraag een kopie van de voorwaarden aan de TK Maxx merkambassadeur. 8. In het geval twee personen tegelijkertijd hetzelfde promotioneel label vinden, zal degene die daadwerkelijk het label bij de merkambassadeur in de Winkel inlevert, de daarbij behorende cadeaukaart ontvangen. Aan eenzelfde label is derhalve maximaal één prijs verbonden. 9. Deze Promotie is onderworpen aan de onderhavige voorwaarden. Bij schending van deze voorwaarden is de Promotor gerechtigd de betreffende Prijs niet te overhandigen c.q. ongeldig te verklaren.10. De Promotor is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel als gevolg van het meedoen aan deze Promotie en/of het accepteren van de Prijs door de deelnemer. Het voorgaande geldt niet in geval van dood of persoonlijk letsel als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Promotor. 11. Het promotioneel label kan enkel worden ingewisseld tegen de daarbij behorende TK Maxx cadeaukaart; en derhalve expliciet niet tegen geld of enig ander alternatief. 12. De winnaar zal meewerken aan elk redelijk verzoek van TJX Europe of een van haar groepsvennootschappen in verband met enige publiciteit voor deze Promotie. 13. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht. 14. De Promotor behoudt zich het recht voor om de Prijs te wijzigen, annuleren of aan te passen, alsmede een alternatieve prijs aan te bieden indien de Prijs niet kan worden verstrekt. 15. In het geval de Promotor niet aan deze voorwaarden kan voldoen als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid niet die niet aan haar is toe te rekenen, is de Promotor niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van deze – al dan niet tijdelijke – schending. 16. Elke beslissing van de Promotor is definitief en bindend. Er zal daaropvolgend niet door de Promotor worden gecorrespondeerd. Promotor: TJX Europe

Algemene voorwaarden Label Treasure Hunt Den Haag

VOORWAARDEN.
1. Deze Promotie geldt enkel voor personen van 16 jaar of ouder met een vaste woon- of verblijfplaats plaats in Nederland. Deze Promotie is uitgesloten voor werknemers van TJX Europe of een van haar groepsvennootschappen en enig ander persoon verbonden aan deze Promotie. 2. Deelname. Bezoek de TK Maxx winkel op het volgende adres: Grote Marktstraat 171 te Den Haag en vindt een promotioneel label dat in de Winkel is verstopt. Breng het promotioneel label vervolgens naar een TK Maxx merkambassadeur om dit label in te wisselen voor de daarbij behorende TK Maxx cadeaukaart. 3. Voorafgaande aankoop bij TK Maxx is niet vereist om het label in te wisselen voor de daarbij behorende TK Maxx cadeaukaart. 4. Promotionele periode. De promotionele labels kunnen op 20.10.2016 worden ingewisseld voor een TK Maxx cadeaukaart. 5. Prijzen. (i) 19 x €10, (ii) 6 x €50 en (iii) 2 x €100 TK Maxx cadeaukaarten. 6. Per persoon kan maximaal één (1) Prijs worden verzilverd. 7. Op de TK Maxx cadeaukaart zijn de daarbij behorende voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op www.tkmaxx.nl of vraag een kopie van de voorwaarden aan de TK Maxx merkambassadeur. 8. In het geval twee personen tegelijkertijd hetzelfde promotioneel label vinden, zal degene die daadwerkelijk het label bij de merkambassadeur in de Winkel inlevert, de daarbij behorende cadeaukaart ontvangen. Aan eenzelfde label is derhalve maximaal één prijs verbonden. 9. Deze Promotie is onderworpen aan de onderhavige voorwaarden. Bij schending van deze voorwaarden is de Promotor gerechtigd de betreffende Prijs niet te overhandigen c.q. ongeldig te verklaren.10. De Promotor is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel als gevolg van het meedoen aan deze Promotie en/of het accepteren van de Prijs door de deelnemer. Het voorgaande geldt niet in geval van dood of persoonlijk letsel als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Promotor. 11. Het promotioneel label kan enkel worden ingewisseld tegen de daarbij behorende TK Maxx cadeaukaart; en derhalve expliciet niet tegen geld of enig ander alternatief. 12. De winnaar zal meewerken aan elk redelijk verzoek van TJX Europe of een van haar groepsvennootschappen in verband met enige publiciteit voor deze Promotie. 13. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht. 14. De Promotor behoudt zich het recht voor om de Prijs te wijzigen, annuleren of aan te passen, alsmede een alternatieve prijs aan te bieden indien de Prijs niet kan worden verstrekt. 15. In het geval de Promotor niet aan deze voorwaarden kan voldoen als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid niet die niet aan haar is toe te rekenen, is de Promotor niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van deze – al dan niet tijdelijke – schending. 16. Elke beslissing van de Promotor is definitief en bindend. Er zal daaropvolgend niet door de Promotor worden gecorrespondeerd. Promotor: TJX Europe.